Cenník prepravy batožiny a zásielok

Cena za prepravu


balíky o hmotnosti od 0,01 - 20 kg 48 €
balíky o hmotnosti od 20,1 kg - 50 kg 2,4 €/kg
balíky o hmotnosti od 50,1 - 300 kg 2,2 €/kg
balíky o hmotnosti od 300,1 kg a viac 2 €/kg

cena sa vypočítava od celkovej hmotnosti zásielky, nie od počtu balíkov

Monitory a televízory 3,5 €/kg
Bicykel/ E-bicykel 60 €/70 €
Gitara 30 €
Detske stoličky a autosedačky 25 €

Prenájom celého objemu vozidla

  •  max váha 1400 kg-15m3 - 1800 eur,  /1,29 eur za kg/

Ceny za atypické zásielky /nábytok, matrace, sedačky, kreslá, stoličky, nadrozmerné krabice a pod/ Vám poskytneme na kamjox@gmail.com, pre výpočet ceny atypických zásielok potrebujeme rozmery a váhu prípadne aj fotografie.

Platba za balíky musí byť zaplatená odosielateľom v hotovosti alebo prevodom na firemný účet. Pri platbe prevodom musí byť suma pripísaná na účet prepravcu ešte pred doručením balíka. V prípade že suma nebude pripísaná na účte, príjemca musí uhradiť poplatok za prepravu v hotovosti kuriérovi.

Platba príjemcom je možná len pre verných zákaznikov. Platba prevodom na bankový účet a paypal je možná  len v eurách. V Čechách je možná hotovostná platba v eur alebo CZK kurzom 1 eur,-/30,- CZK

Tento cenník je platný od 22.03.2022